Web Analytics

Doménová jména: Vše, co potřebujete vědět

Doménové jméno je unikátní adresa, která identifikuje webovou stránku na internetu. Jedná se o čitelnou verzi IP adresy, která se skládá z čísel a slouží k tomu, aby počítače mohly komunikovat mezi sebou. Doménová jména hrají důležitou roli při přístupu k webovým stránkám a při budování online přítomnosti. V tomto komplexním článku si představíme vše, co potřebujete vědět o doménových jménech.

 1. Co je doménové jméno? Doménové jméno je posloupnost znaků, která slouží jako adresa webové stránky na internetu. Skládá se ze dvou hlavních částí: horní úrovně domény (TLD – Top-Level Domain) a druhé úrovně domény (SLD – Second-Level Domain). Například v doménovém jméně „priklad.cz“ je „.cz“ horní úrovně domény a „priklad“ je druhá úroveň domény. Společně vytvářejí unikátní identifikátor webové stránky.
 2. Jak fungují doménová jména? Když zadáte doménové jméno do webového prohlížeče, pošle dotaz na server doménových jmen (DNS – Domain Name Server). DNS přeloží doménové jméno na příslušnou IP adresu, což umožní webovému prohlížeči se připojit k správnému webovému serveru a načíst obsah webové stránky. Tento proces se nazývá rozklad doménového jména.
 3. Výběr doménového jména: Správný výběr doménového jména je důležitý pro budování vaší online identity. Zde je několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit:
 • Relevance: Vyberte doménové jméno, které odráží účel vaší webové stránky nebo povahu vašeho podnikání.
 • Branding: Pokud je to možné, zahrňte do doménového jména název své značky nebo klíčové slovo související s vaším odvětvím.
 • Délka a jednoduchost: Držte doménové jméno krátké, snadno zapamatovatelné a vyhněte se složitému pravopisu.
 • Výběr TLD: Rozhodněte se, které TLD je vhodné pro vaši webovou stránku, například .cz, .com, .org nebo země-specifické přípony jako .de nebo .fr.
 1. Registrace doménového jména: Pro získání doménového jména je třeba jej zaregistrovat prostřednictvím doménového registra. Doménoví registrační organizace jsou akreditované instituce, které se zabývají registrací doménových jmen. Během registračního procesu poskytnete své kontaktní informace a zaplatíte roční poplatek. Ujistěte se, že pravidelně obnovujete registraci svého doménového jména, abyste si udrželi vlastnictví.
 2. Doménové přípony: Doménové přípony, známé také jako TLD, tvoří poslední část doménového jména. Oblíbené TLD zahrnují .cz, .com, .org a země-specifické přípony, jako jsou .de nebo .fr. V posledních letech byly zavedeny nové generické TLD, které umožňují kreativnější a specifičtější doménová jména, například .blog, .tech nebo .shop.
 3. Doménový systém (DNS): Doménový systém (DNS) je hierarchický a distribuovaný systém, který překládá doménová jména na IP adresy. Zajišťuje, že když zadáte doménové jméno, webový prohlížeč obdrží správnou IP adresu a může se připojit k požadované webové stránce. DNS také usnadňuje další důležité funkce, jako je směrování e-mailů a přesměrování doménových jmen.
 4. Převod a správa doménových jmen: Můžete převést své doménové jméno z jednoho registra na druhý, pokud je to potřeba. Správa doménového jména zahrnuje aktualizaci kontaktních informací, změnu nastavení DNS, konfiguraci poddoménů a nastavení přesměrování doménových jmen. Většina registrarů nabízí online řídící panely pro správu těchto nastavení.
 5. Ochrana doménového jména: Je důležité chránit své doménové jméno, abyste si udrželi online přítomnost. Zvažte následující opatření:
 • Soukromí domény: Zvolte soukromí domény, abyste skryli své kontaktní údaje v veřejných WHOIS databázích.
 • Zamknutí domény: Aktivujte zamknutí domény, aby se zabránilo neoprávněnému převodu doménového jména.
 • Upozornění na obnovu: Nastavte si upozornění na obnovu, abyste včas obnovili registraci doménového jména a předešli jeho vypršení a případným ztrátám.
 1. Právní aspekty doménových jmen: Doménová jména mohou vyvolávat právní spory, jako je porušování ochranných známek nebo neoprávněné převzetí doménového jména. Je důležité dodržovat duševní vlastnictví a vybírat doménová jména, která nejsou ve střetu s existujícími ochrannými známkami. V případě právních sporů vyhledejte pomoc od právníka specializujícího se na právo doménových jmen.

Závěrem lze říci, že doménová jména hrají důležitou roli při budování online přítomnosti. Porozumění klíčovým pojmem, volba vhodného doménového jména a efektivní správa umožní vytvořit zapamatovatelnou a snadno dostupnou webovou stránku, která reprezentuje váš brand nebo podnikání na internetu.

Enable registration in settings - general