Web Analytics

Deset nejvýznamnějších španělsky mluvících zemí

Španělština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě a je uznávána jako úřední jazyk v mnoha zemích. V této seznamu se podíváme na deset nejvýznamnějších španělsky mluvících zemí a poskytneme k nim podrobný popis, včetně geografických a historických informací a odhadovaného počtu španělsky mluvících obyvatel v každé zemi.

Deset nejvýznamnějších španělsky mluvících zemí:

1. Mexiko (více než 126 milionů obyvatel): Mexiko je nejlidnatější španělsky mluvící zemí a nachází se v Severní Americe. Vyniká svým bohatým kulturním dědictvím, ve kterém se prolínají vlivy domorodých kultur a španělských kolonizátorů. Od starověkých ruin mayské civilizace, jako je Chichen Itza, po moderní a rušné město Ciudad de Mexico, země nabízí různorodé krajiny, včetně krásných pobřeží podél širokého pobřeží. Mexiko bylo centrem aztécké a mayské civilizace, než bylo dobyto Španěly v 16. století. Získalo nezávislost na Španělsku v roce 1821 a jeho historie byla poznamenána revolucemi a sociálními hnutími.

2. Kolumbie (přibližně 51 milionů): Kolumbie se nachází v Jižní Americe a je známá svou úchvatnou přírodou, včetně amazonské oblasti, Andy a pobřeží Karibiku. Rušné města jako Bogota a Medellin jsou známá svým bohatým kulturním dědictvím a živým nočním životem. Před příchodem španělských průzkumníků žili na území Kolumbie různí domorodí obyvatelé. Země získala nezávislost na Španělsku v roce 1819 a od té doby se vyvinula a diverzifikovala jako národ.

3. Španělsko (přibližně 47 milionů): Španělsko se nachází na jihozápadě Evropy a je rodnou zemí španělštiny. Nabízí bohatou škálu historie, umění a architektury. Od Alhambry v Granadě po Sagradu Familiu v Barceloně má Španělsko mnoho kulturních památek. Španělsko hrálo významnou roli v evropské historii a mělo globální vliv v období velkých geografických objevů. Bylo důležitým španělským koloniálním impériem, přispívajícím k rozšíření španělštiny do různých částí světa. Jeho přínosy k španělské historii, umění a vědě ji staví jako důležitou součást světového dědictví.

4. Argentina (přibližně 45 milionů): Argentina se nachází v Jižní Americe a vyniká svými kontrasty, od rušných ulic Buenos Aires po rozsáhlé pampy a impozantní Andy. Historie Argentiny byla formována příchodem evropských imigrantů ve 19. a 20. století, kteří obohatili kulturu země. Byla také důležitým španělským koloniálním centrem v Americe. Specifické kulturní příspěvky Argentiny, jako je tango, získaly mezinárodní uznání, což z ní dělá populární turistickou destinaci a centrum uměleckého vyjádření.

5. Spojené státy americké (více než 41 milionů): Ačkoli angličtina je převažujícím jazykem ve Spojených státech, španělština je široce rozšířená, zejména ve státech s velkou španělsky mluvící populací, jako jsou Kalifornie, Texas, Florida a New York. Země nabízí různorodé krajiny, od mrakodrapů v New Yorku po pláže na Floridě a národní parky v Skalnatých horách. Španělští průzkumníci, včetně Kryštofa Kolumba a později Hernána Cortése a Francisca Pizarra, sehráli klíčovou roli v objevování a zkoumání Ameriky, včetně území Spojených států. Španělská koloniální doba a její vliv zanechaly trvalý dojem na kulturu a historii země. Rozsáhlá španělsky mluvící komunita v USA přináší významný příspěvek k kulturní rozmanitosti země a španělština se stala nedílnou součástí jazykového prostředí země.

6. Peru (přibližně 33 milionů): Peru se nachází v Jižní Americe a je známé svou rozmanitou krajinou, od amazonské džungle po úchvatné Andy. Nabízí starověké ruiny inkovské říše, jako je Machu Picchu, které lákají miliony turistů každý rok. Španělská dobytí měla významný dopad na kulturu a dědictví země, což vedlo k prolínání domorodých kultur a evropských kultur.

7. Venezuela (přibližně 28 milionů): Venezuela se nachází v Jižní Americe a nabízí krásné pláže na pobřeží Karibiku a různorodou krajinu, včetně Andy. Historie země zahrnuje domorodé kultury a následně koloniální období Španělska. Venezuela získala nezávislost na Španělsku v roce 1821 a v 20. století se stala významným producentem ropy. I přes nedávné ekonomické obtíže pokračuje v přitahování turistů a badatelů, kteří mají zájem o její ekologickou rozmanitost a historický význam.

8. Chile (přibližně 18 milionů): Chile se táhne podél západního pobřeží Jižní Ameriky a nabízí různorodé krajiny, od pouště Atacama, nejsušší pouště na světě, po horské Andy. Historie Chile je spojena s domorodými kulturami a civilizací Inků, než dorazili Španělé do regionu. Země získala nezávislost v roce 1818 a od té doby zažila politické a sociální změny. Přínosy Chile k literatuře, umění a astronomii byly uznány mezinárodně, posilující jeho pověst jako dynamického kulturního centra.

9. Ekvádor (přibližně 17 milionů): Ekvádor je malá země v Jižní Americe s různorodou geografií, včetně Amazonie, Andy a Galapágských ostrovů. Byla součástí incké říše a poté byla dobyta Španěly ve 16. století. Následně byla součástí Velké Kolumbie, než získala plnou nezávislost v roce 1830. Galapágské ostrovy v Ekvádoru mají význačný ekologický význam a země je atraktivní destinací pro milovníky přírody a historie.

10. Guatemala (přibližně 16 milionů): Guatemala se nachází ve Střední Americe a je známá svými impozantními sopkami, hustými tropickými lesy a starověkými ruiny Mayů. Byla součástí civilizace Mayů a později španělskou kolonií v roce 1821. Archeologické památky Mayů, jako je Tikal a El Mirador, poskytují zajímavý pohled do historie této starověké civilizace. Tradiční řemesla, barevné festivaly a guatemalská pohostinnost dělají z Guatemaly populární destinaci pro kulturní cestování.

Závěr: Španělsky mluvící země nabízejí bohatou historii, kulturu a geografickou různorodost. Od civilizací Mayů a Inků po koloniální období Španělska byla každá země ovlivněna různými vlivy. Od krás And po živé metropole každá země nabízí jedinečný zážitek a přináší cenný příspěvek do světové španělsky mluvící komunity. Ve Spojených státech přináší rozsáhlá španělsky mluvící komunita významný příspěvek k kulturní rozmanitosti země a španělština se stala nedílnou součástí jazykového prostředí země.

Enable registration in settings - general