Web Analytics

Software as a Service (SaaS): Kattava tarkastelu

Software as a Service (SaaS) on pilvipalvelumalli, joka tarjoaa ohjelmisto sovelluksia internetin kautta. Sen sijaan, että ohjelmisto asennettaisiin ja ylläpidettäisiin erillisillä laitteilla, SaaS mahdollistaa käyttäjille pääsyn ja käytön ohjelmistosovelluksiin verkkoselaimen kautta. Tässä artikkelissa käsitellään kattavaa katsausta SaaS:sta, sen etuja, haasteita ja vaikutusta liiketoimintaan ja käyttäjiin.

1. Miten SaaS toimii: Perinteisessä ohjelmistomallissa käyttäjät ostavat lisenssejä ja asentavat ohjelmiston omille laitteilleen. SaaS:ssa ohjelmisto on isännöity ja ylläpidetty ulkoisen tarjoajan palvelimilla, jota kutsutaan myös SaaS-palveluntarjoajaksi. Käyttäjät voivat saada pääsyn ohjelmistoon internetin kautta, mikä eliminoi tarpeen paikallisille asennuksille ja päivityksille.

2. SaaS:n keskeiset ominaisuudet:

 • Saatavuus: Käyttäjät voivat saada pääsyn SaaS-sovelluksiin mistä tahansa laitteesta, jossa on internet-yhteys ja verkkoselain, mikä tekee siitä kätevää ja joustavaa.
 • Skaalautuvuus: SaaS-palveluntarjoajat voivat helposti skaalata infrastruktuuriaan käsittelemään erilaisia käyttäjämääriä ja työkuormia.
 • Automaattiset päivitykset: SaaS-sovellukset päivitetään automaattisesti palveluntarjoajan toimesta, mikä varmistaa, että käyttäjät saavat aina käyttöönsä uusimmat ominaisuudet ja tietoturvapäivitykset.
 • Moniäänisyys: Useat käyttäjät jakavat saman ohjelmiston instanssin, mikä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön ja kustannussäästöt sekä palveluntarjoajalle että käyttäjille.
 • Maksu käytön mukaan: SaaS noudattaa yleensä tilauspohjaista hinnoittelumallia, jossa käyttäjät maksavat vain käyttämistään palveluista yleensä kuukausi- tai vuosiperusteisesti.

3. SaaS:n edut:

 • Kustannussäästöt: SaaS poistaa tarpeen alkuinvestoinneille laitteistoon ja ohjelmistoihin, mikä vähentää yritysten alkuperäisiä kustannuksia.
 • Saatavuus: Käyttäjät voivat saada pääsyn SaaS-sovelluksiin mistä tahansa sijainnista, mikä edistää yhteistyötä ja mahdollistaa etätyön.
 • Skaalautuvuus: SaaS-sovellukset voidaan helposti sopeuttaa yritysten muuttuviin tarpeisiin, mikä tarjoaa joustavuutta ja nopeutta.
 • Automaattiset päivitykset ja ylläpito: SaaS-palveluntarjoajat hoitavat ohjelmiston päivitykset ja ylläpidon, mikä vapauttaa yritykset näistä tehtävistä.
 • Nopea käyttöönotto: SaaS-sovellukset voidaan ottaa nopeasti käyttöön, mikä mahdollistaa yritysten aloittaa ohjelmiston käytön ilman suuria viivästyksiä.

4. SaaS:n haasteet:

 • Riippuvuus internetistä: SaaS on voimakkaasti riippuvainen internet-yhteydestä, ja katkokset voivat vaikuttaa ohjelmiston saatavuuteen.
 • Tietoturva ja tietosuoja: Herkkien tietojen tallentaminen kolmannen osapuolen palvelimille aiheuttaa huolen tietoturvan ja tietosuojan suhteen. Luotettavan SaaS-palveluntarjoajan valinta on tärkeää näiden huolenaiheiden käsittelemiseksi.
 • Rajoitukset mukauttamisessa: SaaS-sovelluksilla voi olla rajoituksia mukauttamisen ja integroinnin suhteen muiden paikallisten järjestelmien kanssa.
 • Palveluntarjoajan luotettavuus: SaaS-sovellusten luotettavuus ja suorituskyky riippuvat palveluntarjoajan infrastruktuurista. Palvelukatkot voivat vaikuttaa liiketoimintaprosesseihin.

5. Vaikutus liiketoimintaan ja käyttäjiin:

 • Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset): SaaS antaa PK-yrityksille pääsyn edistykselliseen ohjelmistoon edulliseen hintaan, mikä mahdollistaa niiden kilpailemisen suurempien yritysten kanssa.
 • Yhteistyö ja etätyö: SaaS helpottaa yhteistyötä maantieteellisesti erillisten tiimien välillä ja mahdollistaa etätyön, mikä on erityisen merkityksellistä nykyisessä globalisoituneessa liiketoimintaympäristössä.
 • Ohjelmistomarkkinan muutos: SaaS:n esiinmarssi on muuttanut ohjelmistomarkkinaa tuoteperusteisesta palveluorientoituneeksi lähestymistavaksi.
 • Innovaatiot ja nopea markkinoillepääsy: SaaS mahdollistaa ohjelmistojen nopeamman toteuttamisen ja innovoinnin, mikä mahdollistaa yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden nopeamman lanseeraamisen markkinoille.

Yhteenveto: Software as a Service (SaaS) on muuttanut tapaa, jolla ohjelmisto-sovellukset toimitetaan, saadaan käyttöön ja käytetään. Sen kustannustehokkuuden, saatavuuden ja skaalautuvuuden ansiosta SaaS on tullut keskeiseksi tekijäksi kaikenkokoisille yrityksille. Teknologian jatkaessa kehittymistä odotetaan, että SaaS tulee entistä tärkeämmäksi tulevaisuuden ohjelmistojen muovaajana ja edistää kasvua ja innovaatioita yrityksissä.

Enable registration in settings - general