Web Analytics

Wat is kunstmatige intelligentie en hoe werkt het?

Kunstmatige intelligentie (AI) is een term die sinds het begin opwinding, nieuwsgierigheid, angst en speculatie heeft aangewakkerd. Eens het domein van sciencefiction, heeft AI de afgelopen decennia opmerkelijke vooruitgang geboekt, door technologieën aan te drijven die ons dagelijks leven beïnvloeden. In dit artikel gaan we dieper in op wat AI werkelijk is en hoe het werkt.

Wat is kunstmatige intelligentie?

In de kern is kunstmatige intelligentie een tak van de informatica die tot doel heeft machines te creëren die taken kunnen uitvoeren waarvoor doorgaans menselijke intelligentie nodig is. Deze taken omvatten het oplossen van problemen, het begrijpen van taal, het herkennen van patronen en het nemen van beslissingen.

Er zijn twee hoofdtypen AI:

 1. Smalle AI (of zwakke AI): ontworpen en getraind voor een bepaalde taak. Spraakassistenten zoals Siri of Alexa zijn voorbeelden.
 2. Algemene AI (of sterke AI): dit type AI zou alle cognitieve capaciteiten van een mens hebben en in staat zijn om elke intellectuele taak uit te voeren die een persoon kan. Momenteel blijft het een theoretisch concept.

Hoe werkt AI?

De werking van AI kan worden onderverdeeld in een aantal fundamentele concepten:

 1. Gegevens: gegevens vormen de basis van AI. Hoe meer gegevens een AI-systeem heeft, hoe beter het kan leren en beslissingen kan nemen. Beschouw het als verwant aan menselijke ervaring; hoe meer ervaringen we hebben, hoe beter onze besluitvorming kan zijn.
 2. Algoritmen: Algoritmen zijn sets regels of instructies die AI-systemen volgen. Machine Learning (ML), een subset van AI, gebruikt algoritmen om patronen of regelmatigheden in gegevens te vinden.
 3. Neurale netwerken: dit zijn een fundamenteel onderdeel van Deep Learning (een subset van ML). Gemodelleerd naar het menselijk brein, bestaan ​​neurale netwerken uit lagen van onderling verbonden knooppunten (analoog aan neuronen). De diepte van deze lagen heeft geleid tot de term ‘deep learning’.
 4. Training: Dit is het proces waarbij een AI-systeem wordt “geleerd” met behulp van gegevens. Tijdens de training verwerkt het systeem gegevens en past het de interne parameters aan om het gewenste resultaat beter te voorspellen.
 5. Gevolgtrekking: eenmaal getraind, gebruikt het AI-systeem zijn kennis om beslissingen te nemen over nieuwe, ongeziene gegevens. Dit is analoog aan het toepassen van wat men heeft geleerd in real-world scenario’s.

Populaire toepassingen van AI

 • Beeld- en spraakherkenning: services zoals Google Foto’s of Siri van Apple gebruiken AI om gezichten te herkennen of te reageren op spraakopdrachten.
 • Chatbots en virtuele assistenten: ze simuleren menselijke gesprekken en kunnen informatie verstrekken, vragen beantwoorden of taken uitvoeren.
 • Aanbevelingssystemen: platforms zoals Netflix of Amazon gebruiken AI om films of producten aan te bevelen op basis van gebruikersgedrag.
 • Autonome voertuigen: AI verwerkt in realtime enorme hoeveelheden gegevens van sensoren om veilig te navigeren en te rijden.

Ethische overwegingen

Zoals met elke krachtige technologie, brengt AI ethische uitdagingen met zich mee. Kwesties als vooringenomenheid in AI, verplaatsing van banen, privacykwesties en mogelijk misbruik op het gebied van bewaking of wapens zijn veelbesproken onderwerpen van discussie. Daarom is het van cruciaal belang om AI op verantwoorde wijze te ontwikkelen, met transparantie, eerlijkheid en verantwoordingsplicht in het achterhoofd.

Conclusie

Kunstmatige intelligentie, een kruising van gegevens, algoritmen en rekenkracht, transformeert de manier waarop we leven, werken en spelen. Naarmate AI zich verder ontwikkelt, zal ons begrip van en onze relatie met deze technologie de toekomst van onze samenleving op diepgaande manieren vormgeven. Het omarmen van het potentieel ervan en het navigeren door de uitdagingen is de taak die voor ons ligt.

Enable registration in settings - general