Web Analytics

Yapay Zeka Nedir ve Nasıl Çalışır?

Yapay Zeka (AI), başlangıcından bu yana heyecan, merak, korku ve spekülasyonlara yol açan bir terimdir. Bir zamanlar bilimkurgunun alanı olan AI, son yıllarda günlük hayatımızı etkileyen teknolojileri güçlendirerek kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bu yazıda, yapay zekanın gerçekte ne olduğunu ve nasıl çalıştığını inceleyeceğiz.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zeka özünde, tipik olarak insan zekası gerektiren görevleri yerine getirebilen makineler yaratmayı amaçlayan bir bilgisayar bilimi dalıdır. Bu görevler arasında problem çözme, dili anlama, kalıpları tanıma ve karar verme yer alır.

İki ana AI türü vardır:

 1. Dar AI (veya Zayıf AI): Belirli bir görev için tasarlanmış ve eğitilmiştir. Siri veya Alexa gibi sesli asistanlar örnektir.
 2. Genel AI (veya Güçlü AI): Bu tür bir AI, bir kişinin yapabileceği herhangi bir entelektüel görevi yerine getirebilecek, bir insanın tüm bilişsel yeteneklerine sahip olacaktır. Şu anda teorik bir kavram olmaya devam ediyor.

AI Nasıl Çalışır?

AI’nın işleyişi birkaç temel konsepte ayrılabilir:

 1. Veri: Veri, yapay zekanın temelidir. Bir yapay zeka sistemi ne kadar çok veriye sahip olursa, o kadar iyi öğrenebilir ve karar verebilir. İnsan deneyimine benzer düşünün; ne kadar çok deneyime sahip olursak, karar verme sürecimiz o kadar iyi olabilir.
 2. Algoritmalar: Algoritmalar, AI sistemlerinin izlediği kurallar veya talimatlar dizisidir. Yapay zekanın bir alt kümesi olan Makine Öğrenimi (ML), verilerdeki kalıpları veya düzenlilikleri bulmak için algoritmalar kullanır.
 3. Sinir Ağları: Bunlar, Derin Öğrenmenin temel bir parçasıdır (ML’nin bir alt kümesi). İnsan beyninden sonra modellenen sinir ağları, birbirine bağlı düğüm katmanlarından oluşur (nöronlara benzer). Bu katmanların derinliği, ‘derin öğrenme’ terimini doğurmuştur.
 4. Eğitim: Bu, bir AI sisteminin veriler kullanılarak “öğretildiği” süreçtir. Eğitim sırasında, sistem verileri işler ve istenen sonucu daha iyi tahmin etmek için dahili parametrelerini ayarlar.
 5. Çıkarım: Bir kez eğitildikten sonra yapay zeka sistemi, yeni, görünmeyen veriler hakkında kararlar almak için bilgisini kullanır. Bu, kişinin öğrendiklerini gerçek dünya senaryolarında uygulamasına benzer.

Yapay Zekanın Popüler Uygulamaları

 • Görüntü ve Ses Tanıma: Google Fotoğraflar veya Apple’ın Siri’si gibi hizmetler, yüzleri tanımak veya sesli komutlara yanıt vermek için yapay zekayı kullanır.
 • Chatbot’lar ve Sanal Asistanlar: İnsan konuşmasını simüle ederler ve bilgi sağlayabilir, soruları yanıtlayabilir veya görevleri yürütebilirler.
 • Öneri Sistemleri: Netflix veya Amazon gibi platformlar, kullanıcı davranışına dayalı olarak film veya ürün önermek için yapay zekayı kullanır.
 • Otonom Araçlar: AI, güvenli bir şekilde gezinmek ve sürmek için sensörlerden gelen büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak işler.

Etik Hususlar

Herhangi bir güçlü teknolojide olduğu gibi, yapay zeka da etik zorluklar getirir. Yapay zekadaki önyargı, işten çıkarma, mahremiyet endişeleri ve gözetleme veya silahlanma gibi alanlarda olası kötüye kullanım gibi konular sıcak tartışma konularıdır. Bu nedenle, şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik göz önünde bulundurularak yapay zekayı sorumlu bir şekilde geliştirmek çok önemlidir.

Çözüm

Verilerin, algoritmaların ve hesaplama gücünün bir kesişimi olan Yapay Zeka, yaşama, çalışma ve oyun oynama şeklimizi dönüştürüyor. Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, bu teknolojiyle olan anlayışımız ve ilişkimiz toplumumuzun geleceğini derin şekillerde şekillendirecek. Zorluklarda yol alırken potansiyelini kucaklamak, önümüzde yatan görevdir.

Enable registration in settings - general