Web Analytics

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κινητά τηλέφωνα: Πιθανή απειλή για την υγεία

Στην τρέχουσα εποχή της πληροφορίας, τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει πανταχού παρόντα παγκοσμίως, λειτουργώντας ως βασικά εργαλεία επικοινωνίας και πρόσβασης στις πληροφορίες. Κατά συνέπεια, η ανθρώπινη έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR), την οποία εκπέμπουν αυτές οι συσκευές, έχει αυξηθεί εκθετικά. Αυτή η αύξηση έχει προκαλέσει σημαντική ανησυχία σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το EMR. Αν και ταξινομείται ως μη ιονίζουσα ακτινοβολία, που σημαίνει ότι δεν έχει την ενέργεια για να ιονίσει άμεσα άτομα ή μόρια και να βλάψει το DNA, ορισμένες μελέτες προτείνουν πιο λεπτούς μηχανισμούς αλληλεπίδρασης που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε βιολογική βλάβη.

Μια τέτοια μελέτη, που διεξήχθη από το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών (NTP), εξέτασε τις πιθανές επιπτώσεις της υψηλής έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου. Αποκάλυψε ότι μια τέτοια έκθεση είχε ως αποτέλεσμα έναν σπάνιο τύπο καρδιακών όγκων γνωστών ως σβαννώματα σε αρουραίους. Αυτό το εύρημα υποδεικνύει μια πιθανή σχέση μεταξύ της κυτταρικής βλάβης και των υψηλών επιπέδων έκθεσης στο EMR.

Σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της έρευνας, μια δεκαετής μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ramazzini στην Ιταλία αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της μελέτης NTP, παρέχοντας έτσι κάποια συνέπεια σε αυτά τα ευρήματα. Η μελέτη διαπίστωσε μια στατιστικά σημαντική αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης καρδιακών σβαννωμάτων σε αρσενικούς αρουραίους που εκτέθηκαν σε EMR.

Επιπλέον, ορισμένες επιδημιολογικές μελέτες υποδηλώνουν πιθανούς δεσμούς μεταξύ της μακροχρόνιας χρήσης κινητού τηλεφώνου και συγκεκριμένων τύπων όγκων του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, η μελέτη Interphone, το μεγαλύτερο σύνολο μελετών για αυτό το θέμα μέχρι σήμερα, ανέφερε το 2010 έναν υπαινιγμό αυξημένου κινδύνου γλοιώματος, ενός κακοήθους όγκου εγκεφάλου, μεταξύ του κορυφαίου 10% των βαρέων χρηστών (κατά μέσο όρο 30 λεπτά την ημέρα για ένα περίοδος 10 ετών).

Επιπλέον, μια μελέτη που διεξήχθη από τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) στην οποία συμμετείχαν 14 χώρες έδειξε μια ελαφρά αύξηση του κινδύνου γλοιώματος μεταξύ των πιο εντατικών χρηστών κινητών τηλεφώνων. Για να επεκταθεί αυτό, μια πιο πρόσφατη σουηδική μελέτη το 2017 βρήκε επίσης ένα σταθερό μοτίβο αυξημένου κινδύνου για γλοίωμα και ακουστικό νεύρωμα που σχετίζεται με τη χρήση κινητού και ασύρματου τηλεφώνου.

Παρά αυτές τις μελέτες, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ερευνητικά ευρήματα δεν είναι απολύτως συνεπή και ότι η αύξηση του κινδύνου που παρατηρείται σε ορισμένες μελέτες είναι σχετικά μικρή. Επιπλέον, πιθανά ζητήματα όπως η μεροληψία ανάκλησης, όπου άτομα με όγκους στον εγκέφαλο μπορεί να υπερεκτιμήσουν την προηγούμενη χρήση του τηλεφώνου τους και η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση της τεχνολογίας του τηλεφώνου, μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της μελέτης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ταξινομεί επί του παρόντος την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων στην Ομάδα 2Β, που σημαίνει ότι είναι «πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο», με βάση την αξιολόγηση της IARC. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει παράγοντες για τους οποίους υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σύνδεσης με τον καρκίνο, αλλά για τους οποίους δεν μπορούν να αποκλειστούν συγχυτικοί παράγοντες.

Συμπερασματικά, αν και το παρόν σώμα έρευνας περιέχει ενδείξεις ότι το EMR του κινητού τηλεφώνου μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία, η οριστική απόδειξη παραμένει αδιευκρίνιστη. Τούτου λεχθέντος, τα υπάρχοντα στοιχεία υποδηλώνουν ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε πλήρως τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το EMR. Ως εκ τούτου, είναι συνετό να είστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους που μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις πιθανές επιπτώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης.

Η επιστήμη είναι ένα δυναμικό πεδίο, και με τη συνεχιζόμενη έρευνα, μπορεί τελικά να έχουμε μια σαφέστερη κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία του EMR από τα κινητά τηλέφωνα. Μέχρι τότε, η ελαχιστοποίηση της έκθεσης, για παράδειγμα, με τη χρήση ακουστικών ή του ηχείου κατά την κλήση, η μείωση του χρόνου κλήσης ή η διατήρηση της συσκευής μακριά από το σώμα, μπορεί να είναι σοφά μέτρα.

Enable registration in settings - general