Web Analytics

Elektromagnetische straling van mobiele telefoons: een potentiële bedreiging voor de gezondheid

In het huidige informatietijdperk zijn mobiele telefoons wereldwijd alomtegenwoordig geworden en dienen ze als essentiële hulpmiddelen voor communicatie en toegang tot informatie. Bijgevolg is de menselijke blootstelling aan elektromagnetische straling (EMR), die deze apparaten uitzenden, exponentieel toegenomen. Deze stijging heeft geleid tot grote bezorgdheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s die verband houden met EMR. Hoewel geclassificeerd als niet-ioniserende straling, wat betekent dat het de energie mist om atomen of moleculen direct te ioniseren en DNA te beschadigen, suggereren sommige onderzoeken subtielere interactiemechanismen die mogelijk kunnen leiden tot biologische schade.

Een van die onderzoeken, uitgevoerd door het National Toxicology Program (NTP) van de Verenigde Staten, ging in op de mogelijke gevolgen van hoge blootstelling aan EMR van mobiele telefoons. Het onthulde dat een dergelijke blootstelling resulteerde in een zeldzaam type harttumoren, bekend als schwannomen bij ratten. Deze bevinding wijst op een mogelijk verband tussen cellulaire schade en hoge niveaus van EMR-blootstelling.

In een ander belangrijk stuk onderzoek weerspiegelde een tien jaar durende studie uitgevoerd door het Ramazzini Instituut in Italië de resultaten van de NTP-studie, waardoor deze bevindingen enige consistentie kregen. De studie vond een statistisch significante toename van de incidentie van hartschwannomen bij mannelijke ratten die werden blootgesteld aan EMR.

Verder wijzen bepaalde epidemiologische studies op mogelijke verbanden tussen langdurig gebruik van mobiele telefoons en specifieke soorten hersentumoren. Met name de Interphone Study, de grootste reeks studies over dit onderwerp tot nu toe, meldde in 2010 een aanwijzing voor een verhoogd risico op glioom, een kwaadaardige hersentumor, bij de top 10% van zware gebruikers (gemiddeld 30 minuten per dag gedurende een periode van 10 jaar).

Bovendien wees een studie uitgevoerd door het International Agency for Research on Cancer (IARC) waarbij 14 landen betrokken waren, op een lichte toename van het risico op glioom onder de meest intensieve gebruikers van mobiele telefoons. Om dit verder uit te werken, vond een recenter Zweeds onderzoek uit 2017 ook een consistent patroon van verhoogd risico op glioom en akoestisch neuroom in verband met het gebruik van mobiele en draadloze telefoons.

Ondanks deze onderzoeken is het van cruciaal belang op te merken dat de onderzoeksresultaten niet geheel consistent zijn en dat de toename van het risico die in sommige onderzoeken wordt waargenomen, relatief klein is. Bovendien kunnen mogelijke problemen zoals recall bias, waarbij personen met hersentumoren hun eerdere telefoongebruik mogelijk overschatten, en de snel veranderende aard van telefoontechnologie, de onderzoeksresultaten beïnvloeden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) categoriseert momenteel straling van mobiele telefoons in Groep 2B, wat betekent dat het “mogelijk kankerverwekkend is voor mensen”, gebaseerd op de IARC-beoordeling. Deze categorie omvat middelen waarvoor enig bewijs is van een verband met kanker, maar waarvoor verstorende factoren niet kunnen worden uitgesloten.

Concluderend, hoewel het huidige onderzoek aanwijzingen bevat dat EMR van mobiele telefoons een gezondheidsrisico kan vormen, blijft definitief bewijs ongrijpbaar. Dat gezegd hebbende, suggereert het bestaande bewijs dat we de potentiële risico’s van EMR niet volledig kunnen negeren. Daarom is het verstandig om voorzichtig te zijn, vooral als het gaat om kinderen en adolescenten die mogelijk gevoeliger zijn voor de mogelijke effecten van langdurige blootstelling.

Wetenschap is een dynamisch veld en met lopend onderzoek kunnen we uiteindelijk een beter begrip krijgen van de potentiële gezondheidseffecten van EMR van mobiele telefoons. Tot die tijd kan het verstandig zijn om de blootstelling te minimaliseren, bijvoorbeeld door een oortelefoon of de luidspreker te gebruiken tijdens het bellen, de gesprekstijd te verkorten of het apparaat uit de buurt van het lichaam te houden.

Enable registration in settings - general