Web Analytics

Matkapuhelimien sähkömagneettinen säteily: mahdollinen terveysuhka

Nykyisenä tiedon aikakautena matkapuhelimista on tullut kaikkialla maailmassa, ja ne ovat tärkeitä kommunikaatiovälineitä ja tiedonsaantia. Tämän seurauksena ihmisten altistuminen sähkömagneettiselle säteilylle (EMR), jota nämä laitteet lähettävät, on lisääntynyt eksponentiaalisesti. Tämä nousu on herättänyt merkittävää huolta EMR:ään liittyvistä mahdollisista terveysriskeistä. Vaikka se luokitellaan ionisoimattomaksi säteilyksi, mikä tarkoittaa, että sillä ei ole energiaa ionisoida suoraan atomeja tai molekyylejä ja vahingoittaa DNA:ta, jotkut tutkimukset ehdottavat hienovaraisempia vuorovaikutusmekanismeja, jotka voivat mahdollisesti johtaa biologisiin haittoihin.

Yhdessä sellaisessa tutkimuksessa, jonka suoritti Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma (NTP), tutkittiin matkapuhelimen EMR-altistuksen mahdollisia vaikutuksia. Se paljasti, että tällainen altistuminen johti harvinaisen tyyppisiin sydänkasvaimiin, jotka tunnetaan nimellä schwannomas rotilla. Tämä havainto osoittaa mahdollisen yhteyden soluvaurion ja korkean EMR-altistuksen välillä.

Eräässä toisessa merkittävässä tutkimuksessa Italiassa sijaitsevan Ramazzini-instituutin vuosikymmenen mittainen tutkimus heijasti NTP-tutkimuksen tuloksia ja tarjosi siten jonkin verran johdonmukaisuutta näissä havainnoissa. Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä lisääntyminen sydämen schwannoomien ilmaantuvuuteen EMR:lle altistuneilla urosrotilla.

Lisäksi tietyt epidemiologiset tutkimukset viittaavat mahdollisiin yhteyksiin matkapuhelimen pitkäaikaisen käytön ja tietyntyyppisten aivokasvainten välillä. Erityisesti Interphone Study, tähän mennessä suurin tutkimussarja tästä aiheesta, raportoi vuonna 2010 vihjeen gliooman, pahanlaatuisen aivokasvaimen, lisääntyneestä riskistä 10 prosentin suurimman osan käyttäjistä (keskimäärin 30 minuuttia päivässä yli vuoden 10 vuoden ajanjakso).

Lisäksi Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) tekemä tutkimus, johon osallistui 14 maata, osoitti gliooman riskin lievää nousua intensiivisimpien matkapuhelinten käyttäjien keskuudessa. Tämän laajentamiseksi uudemmassa ruotsalaisessa tutkimuksessa vuonna 2017 havaittiin myös johdonmukainen malli kohonneesta gliooman ja akustisen neurooman riskistä, joka liittyy matkapuhelimen ja langattoman puhelimen käyttöön.

Näistä tutkimuksista huolimatta on tärkeää huomata, että tutkimustulokset eivät ole täysin johdonmukaisia ​​ja joissakin tutkimuksissa havaittu riskin nousu on suhteellisen vähäistä. Lisäksi mahdolliset ongelmat, kuten muistamisharha, jossa aivokasvaimia sairastavat henkilöt saattavat yliarvioida aiemman puhelimen käyttönsä, ja puhelintekniikan nopeasti muuttuva luonne voivat vaikuttaa tutkimustuloksiin.

Maailman terveysjärjestö (WHO) luokittelee tällä hetkellä matkapuhelinten säteilyn ryhmään 2B, mikä tarkoittaa, että se on ”mahdollisesti syöpää aiheuttava ihmisille” IARC-arvioinnin perusteella. Tähän luokkaan kuuluvat aineet, joiden osalta on todisteita syöpäyhteydestä, mutta joiden hämmentäviä tekijöitä ei voida sulkea pois.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka nykyiset tutkimukset sisältävät viitteitä siitä, että matkapuhelimen EMR saattaa aiheuttaa terveysriskin, lopullista näyttöä on edelleen vaikea saada. Nykyinen näyttö kuitenkin viittaa siihen, että emme voi sivuuttaa EMR:ään liittyviä mahdollisia riskejä kokonaan. Sellaisenaan on järkevää noudattaa varovaisuutta, varsinkin kun on kyse lapsista ja nuorista, jotka saattavat olla alttiimpia pitkäaikaisen altistuksen mahdollisille vaikutuksille.

Tiede on dynaaminen ala, ja jatkuvan tutkimuksen myötä saatamme lopulta saada selkeämmän käsityksen matkapuhelimien EMR:n mahdollisista terveysvaikutuksista. Siihen asti altistumisen minimoiminen esimerkiksi käyttämällä kuulokkeita tai kaiutinta soitettaessa, lyhentämällä puheluaikaa tai pitämällä laite poissa kehosta voi olla viisasta toimia.

Enable registration in settings - general