Web Analytics

Mikä on DDoS-hyökkäys?

Distributed Denial of Service (DDoS) -hyökkäys on haitallinen yritys häiritä tai ylikuormittaa verkkopalvelua, palvelinta tai verkkosivustoa tulvittamalla sitä suurella määrällä ei-toivottua liikennettä. Tällaiset hyökkäykset ovat yleisiä ja aiheuttavat merkittäviä haittoja sekä taloudellisia menetyksiä organisaatioille ja yrityksille.

DDoS-hyökkäykset toteutetaan usein käyttämällä botnetteja, joka on verkosto kompromisoituja tietokoneita tai muita laitteita, jotka on hallinnassa hyökkääjän toimesta. Nämä botnetit lähettävät suuren määrän verkkoliikennettä kohteeseen samanaikaisesti, mikä ylikuormittaa sen resursseja ja aiheuttaa sen toimintahäiriön.

DDoS-hyökkäyksiä on erilaisia, ja ne voivat kohdistua eri osiin verkkoinfrastruktuuria. Joitakin yleisiä DDoS-hyökkäystyyppejä ovat:

  1. Volyymi-hyökkäykset: Nämä hyökkäykset pyrkivät ylikuormittamaan kohteen verkkoja ja palvelimia suurella määrällä liikennettä. Hyökkääjät voivat käyttää botnetteja lähettämään suuria määriä paketteja tai pyyntöjä kohteeseen samanaikaisesti, mikä aiheuttaa sen resurssien ylikuormituksen ja toimintahäiriön.
  2. Sovelluskerroksen hyökkäykset: Nämä hyökkäykset keskittyvät kohteen sovelluksiin tai palveluihin. Hyökkääjät voivat käyttää erilaisia tekniikoita, kuten HTTP-floodeja tai DNS-amplifikaatiohyökkäyksiä, aiheuttaakseen palvelimen tai sovelluksen kaatumisen tai hidastumisen.
  3. Hyödyntämishyökkäykset: Tämäntyyppiset hyökkäykset pyrkivät hyödyntämään tiettyjä haavoittuvuuksia kohteessa olevissa järjestelmissä tai sovelluksissa. Hyökkääjät voivat lähettää erityisesti suunniteltuja pyyntöjä, jotka käyttävät hyväksi haavoittuvuuksia, mikä johtaa palvelun tai järjestelmän kaatumiseen tai epävakaisuuteen.

DDoS-hyökkäysten torjunta on haasteellista, mutta on olemassa joitakin yleisiä käytäntöjä, joita organisaatiot voivat käyttää suojautuakseen tällaisilta hyökkäyksiltä:

  1. Liikenteen valvonta ja havaitseminen: Organisaatioiden tulisi seurata ja valvoa verkkoliikennettä jatkuvasti havaitakseen epätavallisia liikenteenpiikkejä tai poikkeuksellista toimintaa, jotka voivat viitata DDoS-hyökkäykseen.
  2. Liikenteen suodatus: Organisaatioiden tulisi käyttää suodatusratkaisuja, jotka pystyvät tunnistamaan ja estämään haitallisen liikenteen pääsyn verkkoihin ja palvelimiin.
  3. Kuormanjako: Kuormantasausratkaisujen käyttö voi auttaa jakamaan liikennettä useiden palvelimien tai verkkokomponenttien välillä, mikä auttaa vähentämään yhden pisteen kuormitusta ja lisäämään toiminnan vakautta.
  4. Pilvipohjaiset suojauspalvelut: Organisaatiot voivat harkita pilvipohjaisten suojauspalveluiden käyttöä, kuten DDoS-suojapalveluita, jotka pystyvät havaitsemaan ja estämään hyökkäysliikenteen ennen kuin se tavoittaa organisaation verkot ja palvelimet.

DDoS-hyökkäykset ovat jatkuva uhka organisaatioille, ja niiden torjunta edellyttää jatkuvaa valvontaa, valmiussuunnitelmia ja asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä.

Enable registration in settings - general