Web Analytics

Vad är en DDoS-attack?

En Distributed Denial of Service (DDoS)-attack är ett illvilligt försök att störa eller överbelasta en nätverkstjänst, en server eller en webbplats genom att bombardera den med en stor mängd oönskat trafik. Vid en DDoS-attack koordineras flera komprometterade enheter, ofta kallade ”botnät”, för att skicka en massiv volym förfrågningar eller data till målet, vilket gör det omöjligt att hantera legitima användarbegäran.

Det primära målet med en DDoS-attack är att utmattas resurserna hos målet, såsom bandbredd, processorkapacitet eller minne, vilket resulterar i att tjänsten blir otillgänglig för legitima användare. Det kan leda till störningar i tjänsten, nedtid, ekonomiska förluster och skada företagets eller organisationens rykte.

DDoS-attacker kan kategoriseras i olika typer baserat på de använda teknikerna:

  1. Volymattacker: Dessa attacker syftar till att överbelasta målets bandbredd genom att skicka en enorm mängd data. Syftet är att överbelasta nätverksinfrastrukturen och göra tjänsten otillgänglig. Exempel på volymattacker inkluderar UDP-flod och ICMP-flod.
  2. Tillståndsuppbrutningsattacker: Dessa attacker utnyttjar TCP-protokollets tillståndshantering. Genom att överbelasta målets resurser som hanterar TCP-anslutningar, som serverns förmåga att hantera anslutningar eller tilldela minne till dem, kan angriparen utmattas målets kapacitet att hantera legitima förfrågningar. Exempel på tillståndsuppbrutningsattacker inkluderar SYN-flod och ACK-flod.
  3. Applikationslagerattacker: Dessa attacker riktar in sig på specifika applikationer eller tjänster som körs på målet och syftar till att utmattas beräkningsresurserna eller utnyttja sårbarheter. Exempel på applikationslagerattacker inkluderar HTTP-flod, där målet översvämmas med en stor mängd legitima HTTP-förfrågningar, och Slowloris-attacker, som försöker utmattas serverresurserna genom att hålla anslutningar öppna så länge som möjligt.
  4. Protokollattacker: Dessa attacker utnyttjar sårbarheter i nätverksprotokoll eller infrastrukturkomponenter för att störa målets tjänster. Exempel på protokollattacker inkluderar DNS-förstärkningsattacker, där angriparen skickar en liten DNS-förfrågan med en förfalskad käll-IP-adress, vilket resulterar i att DNS-servrar skickar ett större svar till målet.

För att skydda sig mot DDoS-attacker krävs olika försvarsmekanismer:

  • Trafikfiltrering: Implementering av filtreringsregler för att blockera skadlig eller misstänkt trafik och endast tillåta legitim trafik att nå målet.
  • Lastbalansering: Användning av lastbalanserare för att fördela trafikjämnare mellan flera servrar och minska effekten av en koncentrerad attack mot en enskild punkt.
  • Trafikövervakning: Användning av övervakningsverktyg för att snabbt upptäcka avvikelser eller plötsliga trafikökningar, vilket kan indikera en pågående DDoS-attack.
  • Nätverksbaserad mitigering: Användning av DDoS-mitigeringslösningar som kan identifiera och blockera skadlig trafik innan den når målet.
  • Säkerhetskopiering och återhämtning: Att ha regelbundna säkerhetskopior av data och en plan för att återställa tjänster i händelse av en DDoS-attack.

DDoS-attacker utgör en betydande hot mot organisationer och kräver kontinuerlig övervakning och en stark försvarsstrategi för att minimera de negativa effekterna.

Enable registration in settings - general