Web Analytics

Hvad er et DDoS-angreb?

En Distributed Denial of Service (DDoS)-angreb er et ondsindet forsøg på at forstyrre eller overbelaste en netværkstjeneste, en server eller en hjemmeside ved at oversvømme den med en stor mængde uønsket trafik. Under et DDoS-angreb koordineres flere kompromitterede enheder, ofte kendt som “botnets”, til at sende en massiv mængde anmodninger eller datapakker til målet, hvilket gør det umuligt at håndtere legitime brugeranmodninger.

Det primære mål med et DDoS-angreb er at udtømme målets ressourcer, såsom båndbredde, processorkraft eller hukommelse, hvilket resulterer i, at tjenesten bliver utilgængelig for legitime brugere. Dette kan føre til serviceafbrydelser, nedetid, økonomiske tab og skade på virksomhedens eller organisationens omdømme.

DDoS-angreb kan kategoriseres i forskellige typer baseret på de anvendte teknikker:

  1. Volumenangreb: Disse angreb har til formål at overbelaste målets båndbredde ved at sende en enorm mængde data. Målet er at overbelaste netværksinfrastrukturen og gøre tjenesten utilgængelig. Eksempler på volumenangreb inkluderer UDP-flood og ICMP-flood.
  2. Tilstandsudmattelsesangreb: Disse angreb udnytter TCP-protokollens tilstandshåndtering. Ved at overbelaste målets ressourcer, der håndterer TCP-forbindelser, såsom serverens evne til at håndtere forbindelser eller allokere hukommelse til dem, kan angriberen udtømme målets kapacitet til at håndtere legitime anmodninger. Eksempler på tilstandsudmattelsesangreb inkluderer SYN-flood og ACK-flood.
  3. Applikationslagsangreb: Disse angreb retter sig mod specifikke applikationer eller tjenester, der kører på målet, med henblik på at udtømme beregningsressourcerne eller udnytte sårbarheder. Eksempler på applikationslagsangreb inkluderer HTTP-flood, hvor målet oversvømmes med en stor mængde legitime HTTP-anmodninger, og Slowloris-angreb, der forsøger at udtømme serverressourcerne ved at holde forbindelser åbne så længe som muligt.
  4. Protokolangreb: Disse angreb udnytter sårbarheder i netværksprotokoller eller infrastrukturkomponenter for at forstyrre målets tjenester. Eksempler på protokolangreb inkluderer DNS-amplifikationsangreb, hvor angriberen sender en lille DNS-forespørgsel med en forfalsket kilde-IP-adresse, hvilket resulterer i, at DNS-serveren sender et større svar til målet.

For at beskytte sig mod DDoS-angreb er forskellige forsvarsmekanismer nødvendige:

  • Trafikfiltrering: Implementering af filtreringsregler for at blokere ondsindet eller mistænkelig trafik og kun tillade legitim trafik at nå målet.
  • Lastbalancering: Brug af load balancers til at fordele trafikken jævnt mellem flere servere og mindske virkningen af en koncentreret angreb på en enkelt enhed.
  • Trafikovervågning: Brug af overvågningsværktøjer til hurtigt at opdage afvigelser eller pludselige trafikstigninger, der kan indikere et pågående DDoS-angreb.
  • Netværksbaseret mildning: Brug af DDoS-mildningstjenester, der kan identificere og blokere ondsindet trafik, før den når målet.
  • Sikkerhedskopiering og genopretning: At have regelmæssige sikkerhedskopier af data og en plan for at genoprette tjenester i tilfælde af et DDoS-angreb.

DDoS-angreb udgør en betydelig trussel mod organisationer og kræver kontinuerlig overvågning og en stærk forsvarsstrategi for at minimere de negative virkninger.

Enable registration in settings - general