Web Analytics
Đám mây lưu trữ

Cloud hosting là một hình thức lưu trữ và quản lý dữ liệu cũng như ứng dụng trên các máy chủ ảo trong web hosting. Nó mang lại nhiều lợi ích như tính mở rộng, linh hoạt và hiệu quả về chi phí. Người dùng dễ dàng điều chỉnh tài nguyên theo nhu cầu, đảm bảo hiệu suất tối ưu và tránh lãng phí hay quá tải tài nguyên. Ngoài ra, cloud hosting cung cấp tính sẵn có cao và đáng tin cậy, khi dữ liệu thường được lưu trữ trên nhiều máy chủ, giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu hoặc thời gian gián đoạn hoạt động.

Cloud Hosting và VPS Hosting: Hiểu sự khác biệt

Khi nói về việc lưu trữ website, có hai lựa chọn phổ biến thường được so sánh: Cloud Hosting và VPS Hosting (Virtual Private Server). Cả hai đều cung cấp những lợi ích riêng và phù hợp cho các nhu cầu khác nhau của website. Tuy nhiên, có một số khác ...

Enable registration in settings - general