Web Analytics
VPS Hosting (Việt Nam)

VPS hosting, viết tắt của Virtual Private Server hosting, là một hình thức lưu trữ web trong đó một máy chủ vật lý được chia thành nhiều máy chủ ảo. Mỗi máy chủ ảo hoạt động độc lập và có các tài nguyên riêng, như CPU, RAM và không gian lưu trữ. VPS hosting cung cấp nhiều kiểm soát hơn, khả năng mở rộng và tùy chỉnh so với việc chia sẻ hosting. Nó phù hợp cho các trang web hoặc ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao, đáng tin cậy và linh hoạt, là sự lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu hosting cụ thể.

Máy chủ ảo riêng (VPS) so với Máy chủ riêng – So sánh chi tiết

Khi nói về việc lưu trữ các trang web, ứng dụng hoặc các dịch vụ trực tuyến khác, có hai tùy chọn phổ biến là Máy chủ ảo riêng (VPS) và Máy chủ riêng. Cả hai tùy chọn này đều có những ưu điểm riêng của chúng và phù hợp với các tình huống khác nhau. ...

Cloud Hosting và VPS Hosting: Hiểu sự khác biệt

Khi nói về việc lưu trữ website, có hai lựa chọn phổ biến thường được so sánh: Cloud Hosting và VPS Hosting (Virtual Private Server). Cả hai đều cung cấp những lợi ích riêng và phù hợp cho các nhu cầu khác nhau của website. Tuy nhiên, có một số khác ...

Enable registration in settings - general