Web Analytics

Cloud Hosting và VPS Hosting: Hiểu sự khác biệt

Khi nói về việc lưu trữ website, có hai lựa chọn phổ biến thường được so sánh: Cloud Hosting và VPS Hosting (Virtual Private Server). Cả hai đều cung cấp những lợi ích riêng và phù hợp cho các nhu cầu khác nhau của website. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính mà bạn nên hiểu rõ trước khi đưa ra quyết định của mình.

Cloud Hosting:

Cloud Hosting là dịch vụ lưu trữ website trong đó các tài nguyên của website của bạn được lưu trữ trên một mạng lưới các máy chủ ảo hoạt động cùng nhau. Phương pháp lưu trữ này cung cấp khả năng mở rộng và linh hoạt không giới hạn, vì tài nguyên có thể điều chỉnh và điều chỉnh tự động theo nhu cầu của website của bạn. Hơn nữa, Cloud Hosting cung cấp tính tin cậy và sẵn sàng cao, vì tài nguyên được phân phối trên nhiều máy chủ.

VPS Hosting:

VPS Hosting hoạt động tương tự như một máy chủ vật lý thông thường, nhưng được chia thành các máy chủ ảo độc lập với tài nguyên riêng cho mỗi website. Mỗi VPS hoạt động độc lập với hệ điều hành và tài nguyên của riêng nó, mang đến sự kiểm soát và linh hoạt cao hơn so với việc chia sẻ hosting thông thường.

Những khác biệt chính:

Khả năng mở rộng: Cloud Hosting cung cấp khả năng mở rộng tăng cao, vì tài nguyên có thể tự động mở rộng để đáp ứng lưu lượng tăng cao của website. Trong khi đó, VPS Hosting cung cấp khả năng mở rộng hạn chế hơn, vì tài nguyên phải được nâng cấp thủ công.

Giá cả: Cloud Hosting thường đắt hơn VPS Hosting, vì nó cung cấp khả năng mở rộng và sẵn sàng cao hơn. Tuy nhiên, VPS Hosting có giá thấp hơn và phù hợp với các website nhỏ và trung bình.

Quản lý: Cloud Hosting cung cấp quản lý toàn diện của mạng lưới máy chủ, trong khi VPS Hosting đòi hỏi bạn tự quản lý máy chủ ảo của mình, bao gồm cài đặt và cấu hình hệ điều hành và ứng dụng.

Tùy thuộc vào nhu cầu và ngân sách của bạn, bạn có thể chọn giữa Cloud Hosting hoặc VPS Hosting. Cả hai đều mang lại những lợi ích riêng và phù hợp với các tình huống khác nhau.

Enable registration in settings - general