Web Analytics

Lưu trữ web chia sẻ và lưu trữ VPS: So sánh, ưu và nhược điểm

Cả Dịch vụ lưu trữ chia sẻ và Dịch vụ lưu trữ máy chủ riêng ảo (VPS) đều là các tùy chọn lưu trữ web phổ biến, nhưng chúng đáp ứng các nhu cầu khác nhau và có những ưu và nhược điểm riêng. Dưới đây là so sánh chi tiết để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Hosting chia sẻ và VPS Hosting là gì?

Lưu trữ chia sẻ

Trong Shared Hosting, nhiều trang web chia sẻ tài nguyên của một máy chủ. Loại lưu trữ này thường rẻ nhất và dễ cài đặt nhất. Nó lý tưởng cho các trang web nhỏ, blog cá nhân hoặc bất kỳ thiết lập nào mà hiệu suất và khả năng mở rộng không phải là mối quan tâm chính.

Lưu trữ VPS

VPS Hosting cung cấp cho bạn máy chủ ảo mô phỏng máy chủ vật lý. Tuy nhiên, trên thực tế, máy được chia thành nhiều môi trường biệt lập. Nó cung cấp nhiều tùy chỉnh và hiệu suất hơn Shared Hosting nhưng thường đắt hơn và phức tạp hơn để quản lý.

Yếu tố so sánh

1. Hiệu suất & Tốc độ

Lưu trữ chia sẻ

 • Tài nguyên hạn chế : Khi bạn chia sẻ tài nguyên, hiệu suất có thể bị ảnh hưởng bởi các trang web khác được lưu trữ trên cùng một máy chủ.
 • Tốc độ : Thường chậm hơn do nguồn lực hạn chế.

Lưu trữ VPS

 • Tài nguyên chuyên dụng : Bạn có tài nguyên chuyên dụng, nghĩa là hiệu suất cao hơn và tốc độ nhanh hơn.
 • Tùy chỉnh : Khả năng tối ưu hóa cài đặt máy chủ cho các nhu cầu cụ thể của bạn.

2. Bảo mật

Lưu trữ chia sẻ

 • Lỗ hổng bảo mật : Nguy cơ lỗ hổng bảo mật cao hơn vì một trang web bị xâm nhập có thể ảnh hưởng đến tất cả các trang web trên máy chủ.
 • Kiểm soát hạn chế : Khả năng thực hiện các biện pháp bảo mật nâng cao bị hạn chế.

Lưu trữ VPS

 • Môi trường biệt lập : VPS của bạn bị cô lập, có nghĩa là bảo mật tốt hơn.
 • Bảo mật nâng cao : Khả năng thực hiện các biện pháp bảo mật nâng cao hơn.

3. Khả năng mở rộng

Lưu trữ chia sẻ

 • Khả năng mở rộng hạn chế : Khó mở rộng quy mô các tài nguyên như CPU, RAM và bộ lưu trữ.

Lưu trữ VPS

 • Khả năng mở rộng cao : Dễ dàng mở rộng quy mô hơn và phù hợp hơn với các trang web mong đợi lưu lượng truy cập và tăng trưởng cao.

4. Tùy chỉnh và kiểm soát

Lưu trữ chia sẻ

 • Kiểm soát hạn chế : Không có quyền truy cập root và khả năng cài đặt phần mềm tùy chỉnh bị hạn chế.

Lưu trữ VPS

 • Kiểm soát hoàn toàn : Có sẵn quyền truy cập root, hoàn toàn tự do cài đặt phần mềm và tập lệnh tùy chỉnh.

5. Chi phí

Lưu trữ chia sẻ

 • Rẻ hơn : Nói chung là rẻ hơn, lý tưởng cho các trang web nhỏ hoặc mới bắt đầu.

Lưu trữ VPS

 • Đắt hơn : Đắt hơn do các tài nguyên và tính năng chuyên dụng mà nó cung cấp.

6. Yêu cầu về kỹ năng kỹ thuật

Lưu trữ chia sẻ

 • Ít kỹ năng kỹ thuật hơn : Thường được quản lý bởi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ; yêu cầu kỹ năng kỹ thuật tối thiểu.

Lưu trữ VPS

 • Kỹ năng kỹ thuật khác : Yêu cầu hiểu rõ hơn về quản lý máy chủ, trừ khi bạn chọn giải pháp VPS được quản lý.

Ưu và nhược điểm

Lưu trữ chia sẻ

Ưu điểm

 • Giá rẻ hơn
 • Dễ dàng hơn để thiết lập
 • Lý tưởng cho các trang web nhỏ, lưu lượng truy cập thấp
 • Được quản lý bởi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ

Nhược điểm

 • Nguồn tài nguyên giới hạn
 • Khả năng tùy chỉnh và kiểm soát hạn chế
 • Rủi ro bảo mật
 • Khả năng mở rộng hạn chế

Lưu trữ VPS

Ưu điểm

 • Hiệu suất và tốc độ tốt hơn
 • Mức độ bảo mật cao hơn
 • Khả năng mở rộng
 • Kiểm soát hoàn toàn môi trường lưu trữ

Nhược điểm

 • Đắt hơn
 • Yêu cầu chuyên môn kỹ thuật
 • Chi phí bổ sung tiềm năng cho việc quản lý và thiết lập

Phần kết luận

Dịch vụ lưu trữ chia sẻ phù hợp nhất cho các doanh nghiệp nhỏ, trang web cá nhân hoặc bất kỳ tình huống nào mà hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật cao không phải là mối quan tâm chính. Mặt khác, lưu trữ VPS lý tưởng cho các doanh nghiệp và trang web có quy mô vừa và lớn yêu cầu hiệu suất, bảo mật và khả năng tùy chỉnh cao hơn. Lựa chọn đúng đắn tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của trang web, ngân sách và chuyên môn kỹ thuật của bạn.

Enable registration in settings - general